Met de volgende technieken heb ik ervaring:
Natchemisch
Titraties (Tiamo, handmatig)
Kleur bepalingen (Lovibond, APHA, X-Rite)
Viscositeit (Brookfield, Ubbelode)
 
pH
CZV / BZV
 
Kjeldahl
   
Spectroscopie
HPLC
AAS
 
GC
NIR
 
GC Purge&Trap
FT-IR Microscopy
 
GC-MS
FT-IR ATR
 
GPC
TGA
ICP
DSC
XRF
Software
LIMS
 
OpenLabs CDS
 
SAP R2 en R3
 
SAP NEA
 
Office pakket (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 
Chemstation
 
Tiamo
 
Mechanisch
Trekbank
 
Slagsterkte
   
Veiligheid
VCA-VOL (VCA voor leidinggevenden)
 
Werken met gevaarlijke stoffen
Gasmeetdeskundige
Nogepa 1.4